Научная элита

Украины

Главная » 2009 » Январь » 2 » Шахліна Лариса Ян-Генріхівна
Шахліна Лариса Ян-Генріхівна
18:44

Шахліна Лариса Ян-Генріхівна

Науковець у галузі спортивної медицини,
доктор медичних наук (1996), професор (2000).
 

Народилась 2 вересня 1937 року (Одеса). Закінчила Київський медичний інститут ім. А. А. Прочанина, лікувальний факультет (1961).

Майстер спорту зі спортивної гімнастики (1955). Акушер-гінеколог районної лікарні в Києві (1962- 1965), старший науковий співробітник Київського НДІ гігієни харчування (1965-1966), асистент кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту ім. А. А. Прочанина (1967-1978), викладач, старший викладач, доцент (1978-1977). Професор (1997-2001), завідувачка кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України (з 2002).

Наукові дослідження присвячені питанням спортивної фізіології й спортивної медицини в області підготовки жінок-спортсменок високої кваліфікації.

Автор більше 130 наукових праць в області фізіології й спортивної медицини. Основні роботи: Жінка й спорт на рубежі третього тисячоріччя (2000); Медико-біологічні основи спортивної підготовки жінок (2001).

Заступник головного редактора научно-теоретичного журналу "Спортивна медицина", член редколегії наукового журналу "Теорія і методика фізичного виховання і спорту".
 

Бібліографія публікацій   Лариси Шахліної
(за даними Українського реферативного журналу "Джерело")

1.

Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: Навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / П.С. Назар, Л.Г. Шахліна. — К.: Олімп. л-ра, 2007. — 239 с. — Бібліогр.: с. 237. — укp.
Викладено засади загального догляду за хворими. Розглянуто питання медичної етики, способи переміщення та транспортування хворих, методи простих медичних маніпуляцій, особливості надання долікарської допомоги хворим з пре- та термінальними станами. Описано типи та види установ здоров'я. Особливу увагу приділено лікувальній фізичній культурі як дієвому засобу реабілітації хворих на захворювання внутрішніх органів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р35,81 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА683604

2.

Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин / Л.Я.-Г. Шахлина. — К.: Наук. думка, 2001. — 326 с. — Библиогр.: 499 назв. — англ.
Освещены актуальные вопросы спортивной физиологии и медицины - адаптационные возможности женского организма к большим физическим и психоэмоциональным нагрузкам в современном спорте высших достижений. Раскрыто влияние циклически изменяющегося на протяжении менструального цикла нейрогормонального статуса на функциональные системы организма, в частности на систему дыхания. Приведены результаты комплексных исследований функциональных возможностей организма спортсменок в разные фазы менструального цикла. Охарактеризованы физиологические механизмы, определяющие изменения физической работоспособности женщин-спортсменок на протяжении менструального цикла. Проведен сравнительный анализ реакций женского организма на гипоксическую гипоксию и гипоксию нагрузки в каждую фазу цикла. Показана высокая эффективность применения интервальной гипоксической тренировки, повышающей аэробные возможности организма, общую и специальную работоспособность спортсменок.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.46 + Ч511.526
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА630256

3.

Медико-биологическое обоснование повышения эффективности спортивной подготовки женщин / Л. Шахлина // Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 2. — С. 84-90. — Библиогр.: 17 назв. — рус.
Наведено стислу історичну довідку про участь жінок в Олімпійських іграх сучасності. Розглянуто роль соціальних, спортивно-педагогічних, медико-біологічних і психологічних аспектів у спортивній підготовці жінок.
Ключ. слова: эффективность, аспект, подготовка женщин
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч511.526
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24615

4.

Особенности адаптационных реакций организма женщин на большие физические нагрузки в спорте / Л.Г. Шахлина // Фізіол. журн. — 2002. — 48, N 2. — С. 182-183. — рус.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.46
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж26810

5.

Подготовка специалистов по спортивной медицине на базе НУФВСУ, ее организационно-методические особенности и перспективы / Ю.М. Шкребтий, Л.Г. Шахлина // Спорт. медицина. — 2005. — N 1. — С. 12-19. — Библиогр.: 15 назв. — рус.
Розглянуто питання історії розвитку спортивної медицини й специфіку сучасної підготовки фахівців у сфері спортивної медицини в Національному університеті фізичного виховання і спорту України.
Ключ. слова: подготовка, спортивная медицина, особенности, перспективы
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.9р3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24808

6.

Психофизиологические аспекты спортивной подготовки женщин / Л. Шахлина // Наука в олимп. спорте. — 2004. — N 2. — С. 25-29. — Библиогр.: 21 назв. — рус.
Розглянуто особливості психофізіологічного стану жінок-спортсменів у різні фази менструального циклу. Наведено аналіз літератури і дані власних досліджень.
Ключ. слова: женщина-спортсмен, психофизиологическое состояние
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч511.526 + Ю943-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24615

7.

Триада женщины спортсменки: факты "за" и "против" / Л. Шахлина, В. Поворознюк // Спорт. медицина. — 2004. — N 1-2. — С. 29-39. — Библиогр.: 38 назв. — рус.
Проаналізовано дані сучасної літератури з одного з актуальних питань спортивної медицини - "тріада жінки-спортсменки". Узагальнено власний досвід багаторічних досліджень у галузі медико-біологічних основ спортивної підготовки жінок, а також проблеми остеопорозу серед жінок-спортсменок і неспортсменок.
Ключ. слова: "триада женщины-спортсменки", остеопороз, репродуктивная функция
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.912.6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24808

Категория: МЕДИЦИНА | Просмотров: 1454 | Добавил: nauka-elite | Рейтинг: 5.0/1 |
Понедельник, 20.05.2019, 19:54
Приветствую Вас Гость

 

 

Разделы

ЭКОНОМИКАФИЗИКА, МАТЕМАТИКАИНФОРМАТИКА
СОЦИОЛОГИЯХИМИЯ, БИОЛОГИЯИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО
ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯПОЛИТОЛОГИЯ
МЕДИЦИНАТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ