Научная элита

Украины

Главная » 2009 » Январь » 2 » Москаленко Віталій Федорович
Москаленко Віталій Федорович
18:22

Москаленко Віталій Федорович

Учений і державний діяч у галузі організації охорони здоров'я, член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук (2001), заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 25 січня 1949 р. у м. Кременчуку Полтавської області. В 1972 році закінчив Харківський медичний інститут. Навчався в заочній аспірантурі з внутрішніх хвороб Харківського медичного інституту, по завершенні якої у 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Протягом 1973-1975 рр. служив у лавах Радянської Армії військовим лікарем на Далекому Сході. Трудову діяльність розпочав лікарем-анестезіологом-реаніматологом клінічної лікарні № 27 м. Харкова, працював старшим лікарем та завідувачем інфарктного відділення цього закладу. З 1980 р. по 1990 р. працював у партійних органах м. Харкова та області на посадах інструктора, консультанта з питань охорони здоров’я, соціального захисту, медичної освіти і науки. У 1990 р. призначений проректором з лікувальної роботи Харківського інституту удосконалення лікарів; у 1994 р. – начальником Головного управління охорони здоров’я та соціальних питань Харківського міськвиконкому. З 1997 р. – заступник голови Харківської міської Ради.

У 1998 р. призначений заступником Міністра охорони здоров’я України, у 1999 р. – Першим заступником Міністра охорони здоров’я України. З січня 2000 р. по листопад 2002 р. – Міністр охорони здоров’я України. З грудня 2002 р. по липень 2003 р. – радник Президента України. У 2003 р. обраний ректором Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Автор близько 600 наукових праць, у т.ч. 15 монографій. Під його керівництвом і за безпосередньої участі розроблено Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України, яку затверджено у 2000 р. Указом Президента України, Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації» та Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я, затверджені постановами Кабінету Міністрів України у 2002 р. Під керівництвом В. Ф. Москаленка в галузі запроваджено програмно-цільовий підхід у формуванні головних пріоритетів охорони здоров’я в країні. Безпосередньо був автором розробки більше 20 національних, державних, а також галузевих програм з найважливіших напрямів розвитку галузі.

У 2002 р. обирався Віце-президентом Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я та членом Правління Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Неодноразово головував на міжнародних форумах, присвячених питанням боротьби з тютюнопалінням (Польща), зловживанням алкоголем (Швеція). Є головою наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям»; членом Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії АМН України з 2003 р.; членом редакційної колегії медичної газети України «Ваше здоров’я» з 2000 р.; головним редактором науково-практичного журналу «Охорона здоров’я України» з 2001 р., науково-практичного журналу «Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» з 2004 р. Член редакційних колегій та редакційних рад 16 наукових, науково-практичних та громадських медичних періодичних видань (журналів), серед яких: "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України,  "Врачебная практика",  "Клінічна фармація",  "Лікарська справа",  "Ліки України",  "Педіатрія, акушерство та гінекологія",  "Профілактична медицина",  "Український журнал дерматології, венерології, косметології",  "Український неврологічний журнал". Заступник голови ради ректорів Київського вузівського центру з 2003 р.; член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки з 2001 р.

Заступник голови експертної ради з медицини, фармації Державної атестаційної комісії, член атестаційної колегії МОН України. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Гігієна», «Соціальна медицина», «Вірусологія», «Мікробіологія» при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця; член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора та кандидата медичних наук за фахом «Соціальна медицина» при КМАПО імені П. Л. Шупика.

Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст. (2004), ювілейною медаллю «За мужність і любов до Вітчизни» (Російська Федерація, 1998), 2 ювілейними орденами «Різдво Христове – 2000» І ст. (2000), медаллю імені академіка М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2001), знаком «Відмінник освіти України» (2004); знаком «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України» І ст. (2004), орденом «За відродження духовності» (2004), орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ ст. (2004), Великою Золотою медаллю Світової академії медицини Альберта Швейцера (2005).
 

Бібліографія публікацій   В. Ф. Москаленка
(за даними Українського реферативного журналу "Джерело")

1.

Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров'я (аналітичний огляд) / В.Ф. Москаленко, О.О. Бобильова, О.Ш. Коротко, А.П. Картиш, Ю.В. Поляченко, Ю.В. Вороненко, С.П. Бережнов, Т.Ф. Баранова, М.Г. Бєлотєлов, Л.В. Бочкова; Ред.: В.Ф. Москаленко. — Т.: Укрмедкнига, 2000. — 54 с. — укp.
Узагальнено інформацію про зміст та обсяги реформ, проведених останнім часом Міністерством охорони здоров'я України, у галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення неселення. Висвітлено нормативно-правову базу реформування та окреслено перспективні напрямки розвитку галузі на найближчі роки.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР) к + Х819(4УКР)14 + У9(4УКР)49:Р11
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС34911

2. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми: Моногр. / В.Ф. Москаленко, М.В. Попов. — Вінниця: Нова кн., 2005. — 210 с. — Бібліогр.: с. 174-185. — укp.
Виконано цілісний аналіз філософсько-методологічних і соціально-медичних проблем біоетики - новітньої галузі сучасної інтегративної науки, яка досліджує інтимні процеси життя та здоров'я людини та біосфери. Викладено соціально-медичні питання репродукції людини, трансплантології, експериментальної медицини. Охарактеризовано основоположні документи біоетики міжнародних організацій.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р.в + Р11(4УКР) п3 + Ю751.5
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА670814
3. Вибрані матеріали І з'їзду сімейних лікарів України, 7 - 9 листоп. 2001 р., м.Львів / Ред.: В.Ф. Москаленко; Укр. асоц. сімейн. медицини. — К.; Л., 2001. — 153 с.: рис. — укp.
Висвітлено науковий досвід упровадження сімейної медицини у систему охорони здоров'я країни, проаналізовано тенденції розвитку первинної медико-санітарної допомоги сімейним лікарем. З'ясовано мету та завдання її реорганізації, наведено моделі та організаційні форми. Обговорено особливості підготовки молодших медичних спеціалістів і медичних сестер-бакалаврів з сімейної медицини, а також лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина". Визначено шляхи удосконалення профілактичної роботи сімейних лікарів за сучасних умов.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р35я431(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА618625
4. Досвід впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес додипломної підготовки лікарів-педіатрів / В.Ф. Москаленко, В.Г. Майданник, О.Л. Ковальчук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2007. — N 4. — С. 21-22. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)р7 + Р73р3-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22335
5. Исследование возможности замены клеящей добавки в производстве огнеупоров / А.И. Панасенко, Н.И. Беломеря, Н.В. Кравченко, В.Ф. Москаленко // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 1999. — N 5. — С. 90-91. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
Проведены исследования и установлена возможность замены в огнеупорном производстве клеящей добавки на основе лигносульфонатов, не производимой в Украине, на клеящую добавку на основе пластификатора "Дофен", выпускаемого в Донецкой области.
Ключ. слова: огнеупор, добавка клеящая, лигносульфонат технический, пластификатор "Дофен"
Індекс рубрикатора НБУВ: К303-5-037 + Л424-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28347
6. Исследования по использованию шамотной пыли в производстве керамических плиток / Н.И. Беломеря, В.В. Мнускина, Т.М. Бабина, Н.В. Кравченко, В.Ф. Москаленко, Н.С. Шевцов // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 1998. — N 4. — С. 49-51. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
В работе представлены результаты исследований по использованию шамотной пыли в производстве керамических плиток. Проблема заключается в том, что большие количества шамотной пыли, образующейся при обжиге шамота и складируемой вблизи огнеупорных предприятий, создают неблагоприятную экологическую обстановку. В то же время шамотная пыль может быть полноценным сырьем для производства многих строительных материалов, в частности, керамической плитки. В результате проведенных исследований установлено, что свойства керамической плитки с добавками шамотной пыли соответствуют регламентируемым показателям.
Ключ. слова: шамотная пыль, экологическая обстановка, химический состав, глинистое сырье, керамическая плитка, муллит, экономическая целесообразность
Індекс рубрикатора НБУВ: Л426.3-3
7. Клініко-економічний аналіз - основа планування та оцінки ефективності пародонтологічної допомоги / В.Ф. Москаленко, М.Ю. Антоненко // Соврем. стоматология. — 2006. — N 3. — С. 154-156. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Обгрунтовано застосування методу клініко-економічного аналізу для оцінки діяльності існуючої мережі пародонтологічної допомоги дорослому населенню та оптимізації організації її діяльності в Україні.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)286.6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16391
8. Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. посіб. для студ. фармац. вузів і ф-ів. / І.А. Зупанець, В.Ф. Москаленко, С.В. Місюрьова, В.В. Пропіснова, Н.В. Бездітко, С.Б. Попов, Ф.С. Леонтьєва, В.О. Туляков; Ред.: І.А. Зупанець; В.Ф. Москаленко; Нац. фармац. акад. України. — 2-е вид., переробл. та допов. — Х.: НФАУ: Золоті сторінки, 2001. — 178 с. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.
Описано основні методи клінічних досліджень: загальний аналіз крові, сечі, дослідження мокротиння, які найширше застосовуються в медичній практиці. Висвітлено принципи та методики визначення показників, значення показників у нормі та їх зміни залежно від патології. Проаналізовано вплив лікарських препаратів на показники клініко-лабораторного обстеження. Наведено довідник лабораторних і функціональних показників здорової людини. Запропоновано термінологічний словник.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р345 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА606196
9. Конституційне визначення права на охорону здоров'я в Європейському Союзі / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва // Україна. Здоров'я нації. — 2007. — N 1. — С. 85-89. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Освещены исторические этапы создания и развития Европейского Союза (ЕС), формирования правовых основ его деятельности. Охарактеризована структура Конституции ЕС. Проанализировано право на здоровье, регламентирующееся этим документом. Исследованы возможности использования норм права на охрану здоровья, закрепленных в Конституции ЕС, для усовершенствования национального законодательства и обеспечения эффективной охраны здоровья.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4)к + Х915.232.5-91
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж25956
10. Кредитно-модульна система організації навчального процесу в додипломній підготовці лікарів-педіатрів: досвід та проблеми / В.Ф. Москаленко, В.Г. Майданник, О.Л. Ковальчук, Т.Р. Скибинська, А.Б. Корнієнко, Н.В. Молочек // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2008. — N 1. — С. 5-9. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
Обобщен и проанализирован опыт внедрения кредитно-модульной системы в организацию учебного процесса (КМСОУП) на этапе додипломной подготовки врачей-педиатров. Показано, что внедрение КМСОУП имеет как позитивные, так и негативные последствия. В частности, кредитно-модульная система предусматривает ряд таких ценных положений как проверка качества подготовки студентов к каждому занятию, использование более широкой шкалы оценки знаний студентов, усиление роли самостоятельной работы студентов, использование новейших педагогических методик и современных информационных технологий обучения. Однако приобретенный опыт убеждает, что указанная система нуждается в существенном усовершенствовании, поскольку допущен ряд системных ошибок, которые в значительной степени снижают эффективность ее внедрения.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р73р3 + Р11(4УКР)р3-33
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22335
11. Медико-демографічні аспекти комплектування Збройних сил України: моногр. / В.Ф. Москаленко, О.Г. Шекера. — К.: ЕКМО, 2007. — 184 с. — Бібліогр.: с. 173-178. — укp.
Проаналізовано медико-демографічну ситуацію у світі та в Україні та її вплив на організаційні засади системи комплектування Збройних сил України (ЗСУ) за умов формування професійної армії. Особливу увагу приділено військовому будівництву в Україні, структурі, чисельності Збройних сил, а також теорії організації воєнної служби та комплектування ЗСУ. Розглянуто закономірності та надано прогноз демографічних процесів у країні, описано їх вплив на формування професійної армії. Проаналізовано результати соціологічного опитування всіх категорій респондентів ЗСУ щодо рівня фізичного та морального здоров'я. Визначено порядок і обсяг медичного контролю за станом здоров'я військовослужбовців і проведення необхідних профілактичних і лікувально-діагностичних заходів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ц4,8(4УКР)23 + Р89(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА687316
12. Медико-социальные аспекты ликвидации последствий экологической катастрофы в мегаполисе / В.Ф. Москаленко; . — К.: Здоров'я, 2000. — 394 с. — рус.
Висвітлено сучасний стан проблеми природних і техногенних катастроф, показано їх руйнівну силу за умов мегаполісів. Запропоновано концепцію системного підходу щодо організації медико-соціальної допомоги населенню під час катастроф. Проаналізовано процеси розвитку катастрофи, а також розроблено структурну решітку аналізу її наслідків і заходів щодо їх ліквідації. На прикладі екологічної катастрофи, спричиненої відомою аварією на головних очисних спорудах Харкова, розроблено принципи та докладно висвітлено шляхи та методи організації протиепідемічної, санітарно-гігієнічної, лікувально-профілактичної, медико-соціальної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)23 + Ц69,8(4УКР)-53 + С5*63*328.912 + А732
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА599514
13. Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків екологічної катастрофи в мегаполісі: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.02.03 / В.Ф. Москаленко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2001. — 35 с. — укp.
Досліджено сучасне уявлення про генезу техногенних і природних катастроф, їх наслідки. Науково обгрунтовано чотирифакторну концепцію ліквідації медико-соціальних наслідків аварії. Розроблено модель системного підходу до формування та здійснення службами, підпорядкованими медицині катастроф та медичною службою на місцях ліквідаційних заходів у випадку техногенних аварій. Запропоновано нову класифікацію надзвичайних станів природно-техногенних катастроф. Визначено основні принципи організаційних заходів щодо ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Досліджено медичні, санітарно-гігієнічні та епідеміологічні аспекти надзвичайного стану в мегаполісі як наслідку аварії, зокрема, на міських очисних спорудах.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)23 + Ц69,8(4УКР)-53 + С5*63*328.912 + А732
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА313022
14. Методика математичного підходу до визначення прогнозованих тенденцій смертності немовлят на основних етапах надання лікувально-профілактичної допомоги / Уклад.: В.Ф. Москаленко; Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. — К.: [б.в.], 2007. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26. — укp.
Наведено математичні методи розробки прогнозних тенденцій смертності немовлят (СН) з метою розробки профілактичних заходів у системі охорони материнства та дитинства. Описано систему параметрів для вивчення СН. Визначено прогнозні тенденції СН у діяльності лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації та сімейного лікаря, а також в окремих медичних установах.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)023.4
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р109359
15. Неотложная медицинская помощь: учеб. пособие для студ. / Ф.С. Глумчер, В.Ф. Москаленко, Е.Н. Амосова, Е.В. Андреев, Б.Г. Безродный. — К.: Медицина, 2008. — 663 с. — Библиогр.: с. 660-663. — рус.
На основе данных доказательной медицины представлены этиология, патогенез, основные методы диагностики и лечения больных с сердечно-легочными заболеваниями, острой дыхательной, почечной и печеночной недостаточностью, хирургическими заболеваниями, травматологическими повреждениями, инфекционными болезнями, острыми отравлениями, акушерско-гинекологической патологией, психическими расстройствами. Раскрыты теоретические основы гомеостаза организма, в частности, водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния, без знания которых невозможно определить патологические процессы, обусловливающие данные заболевания, а также современные принципы диагностики, лечения и неотложной помощи.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р35,3 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС44426
16. Охорона здоров'я України: результати діяльності:: Щоріч. доп., 1999 р. / Ред.: В.Ф. Москаленко; Укр. ін-т громад. здоров'я. — К.: Здоров'я, 2000. — 511 с. — Бібліогр.: с.507-511. — укp.
Охарактеризовано медико-демографічну ситуацію в Україні та її тенденції, стан здоров'я населення за показниками захворюваності та поширеності хвороб серед різних статевовікових, регіональних груп, інвалідності та смертності, особливостей стану здоров'я постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Проаналізовано діяльність закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги, стан медичного обслуговування сільського населення, а також діяльність санітарно-епідеміологічної служби.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО24292
17. Панорама охорони здоров'я населення України / А.В. Підаєв, О.Ф. Возіанов, В.Ф. Москаленко, В.М. Пономаренко, К.Д. Бабов. — К.: Здоров'я, 2003. — 396 с. — Бібліогр.: с. 381-395. — укp.
Розглянуто питання становлення національної системи охорони здоров'я в період незалежності України, напрями та шляхи реформування галузі в контексті державної політики, підбито основні підсумки діяльності. Всебічно охарактеризовано стан здоров'я населення. Висвітлено правові основи охорони здоров'я, проблеми економіки та фінансування галузі, кадрового, матеріально-технічного та медикаментозного забезпечення. Розглянуто розвиток різних видів медичної допомоги, системи забезпечення її якості. Значну увагу приділено питанням охорони здоров'я матері і дитини, сільських мешканців, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Висвітлено проблеми інформатизації галузі, а також формування здорового способу життя та міжнародного співробітництва. Обгрунтовано перспективи розвитку охорони здоров'я.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС38101
18. Перспективи вирішення проблеми лікарських кадрів в умовах перехідного періоду / В.Ф. Москаленко, Ю.В. Вороненко // Буков. мед. вісн. — 1999. — 3, N 1. — С. 3-5. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4Укр)п
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15712
19. Підготовка офіцерів медичної служби запасу в Україні та напрями її удосконалення / В.Д. Юрченко, В.Ф. Москаленко, В.В. Вороненко, О.І. Щербак // Військ. медицина України. — 2004. — 4, N 1-2. — С. 5-14. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
Проаналізовано діяльність і розвиток системи підготовки офіцерів медичної служби запасу. Висвітлено роль і значення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України й Української військово-медичної академії як центрів навчальної та методичної роботи з військової підготовки студентів.
Ключ. слова: військова підготовка, навчальний заклад, кафедра, викладач, студент, офіцер медичної служби запасу, медична служба
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)р3 + Ц7,8(4УКР)6р3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23657
20. Право на охрану здоровья: современное определение и трактовка в Конституции Европейского Союза / В.Ф. Москаленко // Запорож. мед. журн. — 2006. — N 2. — С. 183-187. — Библиогр.: 12 назв. — рус.
Освещены этапы становления Европейского Союза и создания его правовых основ. Описана структура и основное содержание Конституции Европейского Союза. Охарактеризовано право на охрану здоровья, регламентирующееся этим документом. Проанализировано соотношение норм Конституции (и других нормативно-правовых актов европейского права) относительно права на охрану здоровья.
Ключ. слова: европейское право, право на охрану здоровья, Европейский Союз, Конституция, национальное законодательство, европейский и рамочный закон, распределение компетенций
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4Укр)к + Х915.232.5-95 + Х809(4Укр)33
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16789
21. Право на психічне здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та національного рівнів / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва // Психіч. здоров'я. — 2004. — N 4. — С. 4-9. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.
Освещены проблемы законодательного обеспечения права на психическое здоровье, его регламентация в нормативно-правовых документах международного и регионального уровней. Охарактеризована нормативно-правовая база Украины, регулирующая сохранение и восстановление психического здоровья.
Ключ. слова: психическое здоровье, расстройства психики, нормативно-правовая база, международное и национальное законодательство
Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)14-3 + Х916.7-3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24803
22. Система підготовки лікарів-педіатрів в різних країнах світу / В.Ф. Москаленко, В.Г. Майданник // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2005. — N 4. — С. 5-15. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р73р3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22335
23. Система управління якістю медичної освіти в Україні: Моногр. / І.Є. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко, Є.Г. Гончарук, Г.В. Дзяк, В.М. Казаков, В.Ф. Москаленко. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. — 211 с. — Бібліогр.: 228 назв. — укp.
Проаналізовано досвід реформування системи медичної освіти в Україні для приведення її до міжнародних стандартів. Описано основні принципи та вміщено результати запровадження системи державного управління якістю підготовки фахівців для галузі охорони здоров'я. Висвітлено напрями розвитку вищої медичної освіти за кордоном.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)р3к
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО25485
24. Сімейна медицина - досягнення і перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Харків, 17 - 18 жовт. 2002 р. / Ред.: В.Ф. Москаленко; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Укр. асоц. сімейн. медицини. — К.; Х., 2002. — 149 с. — укp.
Висвітлено досвід реалізації Концепції сімейної медицини в Україні. Розглянуто питання управління та економіки, удосконалення підготовки спеціалістів за фахом "загальна практика - сімейна медицина". Проаналізовано особливості використання лазерної терапії в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, а також ендогенного дихання в практичній діяльності сімейного лікаря. Наведено методи діагностики та лікування хворих хірургічного профілю у сімейного лікаря.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р35я431(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС37416
25. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ - ІV рівнів акредитації / Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко, О.Г. Процек, О.А. Грандо, Н.Г. Гойда, О.П. Гульчій, М.О. Дяченко, В.І. Журавель, С.М. Зоріна, Б.П. Криштопа; Ред.: Ю.В. Вороненко; В.Ф. Москаленко. — Т.: Укрмедкн., 2000. — 676 с. — Бібліогр.: 89 назв. — укp.
Висвітлено стан здоров'я населення на сучасному етапі розвитку держави. Наведено методи аналізу й оцінки рівня та структури показників здоров'я. Вивчено організацію надання медичної допомоги різним групам населення та її санітарно-епідеміологічне забезпечення. Досліджено основні проблеми у галузі охорони здоров'я в період її реформування та розвитку, правові засади діяльності різних закладів охорони здоров'я, питання економіки, фінансування галузі та впровадження медичного страхування громадян, управління системою охорони здоров'я на різних рівнях. Проаналізовано діяльність закладів охорони здоров'я. Розглянуто особливості систем надання медичної допомоги в економічно розвинутих країнах світу. Розкрито актуальні проблеми лікарської етики та медичної деонтології.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР),1 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС34885
26. Стан стоматологічної допомоги населенню України та перспективи її розвитку / В.Ф. Москаленко, К.М. Косенко, Р.Г. Синицін, Ю.М. Бахуринський // Вісн. стоматології. — 2000. — N 2(26). — С. 54-56. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4Укр)286.6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14683
27. Стан та шляхи поліпшення організації медичної допомоги сільському населенню в нових соціально-економічних умовах / В.Ф. Москаленко // Мед. всесвіт. — 2002. — 2, N 1-2. — С. 12-31. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Відзначено, необхідність впровадження комплексних заходів щодо забезпечення умов для зміцнення здоров'я сільського населення та зниження його захворюваності, інвалідності та смертності, наближення доступної кваліфікованої медико-санітарної допомоги, гарантування рівня та обсягу медичної допомоги, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.
Ключ. слова: здоров'я сільського населення, кваліфікована медико-санітарна допомога, ресурси охорони здоров'я
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4Укр)712.8
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23755
28. Становлення добровільного медичного страхування в Україні, проблеми та особливості викладання у вищих медичних навчальних закладах / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, В.В. Таран // Медицина трансп. України. — 2007. — N 2. — С. 61-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
Зазначено, що страхова медицина - дійовий механізм подолання фінансового дефіциту в галузі, нераціонального використання обмежених ресурсів, що має сприяти поліпшенню якості медичної допомоги. Це механізм соціального захисту населення, джерело внутрішніх інвестицій. Розвиток добровільного медичного страхування є об'єктивною потребою, що може підвищити якість медичного забезпечення, збільшити надходження коштів у систему охорони здоров'я.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)261.733 + Р11(4УКР)39 + Р11(4УКР)р3-33
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23985
29. Сучасний стан та проблеми освітньо-професійної підготовки лікарів та провізорів в Україні / В.Ф. Москаленко, Ю.В. Вороненко, І.С. Вітенко, О.П. Волосовець // Буков. мед. вісн. — 2002. — 6, N 4. — С. 4-11. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Представлено узагальнену інформацію про підсумки роботи в 2001 - 2002 навчальному році та напрямки розвитку вищої медичної освіти в 2002 - 2003 навчальному році. Міністерством охорони здоров'я України проведено значну роботу з підвищення якості підготовки лікарів та провізорів і створенню відповідних сучасних державних стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти, удосконаленню, оптимізації існуючої нормативно-правової документації та організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III - IV рівнів акредитації. Найважливіші стратегічні проблеми охорони здоров'я населення України можна вирішити лише за умови забезпечення лікувальних та фармацевтичних закладів висококваліфікованими фахівцями.
Ключ. слова: вища медична освіта науково-педагогічних кадрів, матеріально-технічна база вищих медичних навчальних закладів, методичне забезпечення навчального процесу, науково-дослідна робота, допомога органам та установам охорони здоров'я
Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4Укр)р3
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15712
30. Управление эпидемическим риском в Украине: новые подходы и стратегия развития / В.Ф. Москаленко, К.Л. Атоев, С.П. Бережнов, Е.Н. Горбань, А.Т. Марченко, Л.М. Мухарская, Ю.Г. Слесарев // Лікар. справа. — 2002. — N 3-4. — С. 3-16. — Библиогр.: 43 назв. — рус.
A concept is presented of development of the epidemiological service in Ukraine. It is based on modern informative computer technologies of epidemic risk management and epidemic situation assessment. On the basis of mathematical modelling and theory of optimal control a new approach has been worked out for epidemic risk estimation and forecasting of epidemic situation development.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р192.9(4Укр)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Жс20661
31. Фактичний стан харчування населення України та заходи щодо його поліпшення / В.Ф. Москаленко // Журн. Акад. мед. наук України. — 2002. — 8, N 4. — С. 658-665. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: Р123(4Укр)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж14793

32.

Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: Навч. посіб. / С.Д. Максименко, В.Ф. Москаленко, В.І. Берзінь, Р.Т. Бевз, О.В. Бичко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К.: Купріянова, 2004. — 192 с. — укp.
Розглянуто концептуальні питання гігієнічного забезпечення організації навчального процесу у сучасній школі. Проаналізовано психологічні особливості детермінації етнічної свідомості в юнацькомі віці. Запропоновано екопсихологічну модель розвитку творчого потенціалу особистості дитини. Наведено психологічні рекомендації щодо формування адекватної самооцінки розумово-пізнавальних здібностей у молодших школярів.
Індекс рубрикатора НБУВ: Ю983.724 я7 + Ч314 я7 + Ч311.220 я7 + Ч311.352 я7
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА653700

Категория: МЕДИЦИНА | Просмотров: 1706 | Добавил: nauka-elite | Рейтинг: 5.0/1 |
Понедельник, 20.05.2019, 20:20
Приветствую Вас Гость

 

 

Разделы

ЭКОНОМИКАФИЗИКА, МАТЕМАТИКАИНФОРМАТИКА
СОЦИОЛОГИЯХИМИЯ, БИОЛОГИЯИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО
ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯПОЛИТОЛОГИЯ
МЕДИЦИНАТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ