Научная элита Украины

Каталог научных статей

Главная » Статьи » СОЦИОЛОГИЯ

Систематизація та обґрунтування причин соціально-трудових конфліктів і протестної поведінки працюючих

Систематизація та обґрунтування причин соціально-трудових конфліктів і протестної поведінки працюючих

 Панькова О.В.
к.с.н., ст. науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України
... продовження статті 

 

Теоретичні узагальнення причин виникнення конфліктів дозволяють урахувати визначені підходи та відокремити особливості при визначенні причин виникнення соціально-трудових конфліктів в Україні та її регіонах. Вибір груп основних причин, які обумовлюють протестну поведінку працюючих або характер конфліктних відносин, визначився з урахуванням спільних і відмінних характеристик вищевикладених підходів, а також особливостей соціально-трудових відносин на регіональному рівні.

Отже, об’єктивні причини соціально-трудових конфліктів та протестної поведінки працюючих – це сукупність причин еконо­мічного, правового, організаційно-управлінського характеру, які призводять до зіткнення сторін соціально-трудових відносин, спонукають працівників до захисту своїх прав та інтересів. Вони обумовлюються недосконалістю стану, взаємовідносин, взаємоузгодженості економічної, трудової та виробничої сфер діяльності, ефективне функціонування яких залежить від адекватності правової та соціальної сфер. Активізацію соціально-трудових конфліктів в українському суспільстві на національному, галузевому, регіональному, виробничому рівнях управління викликає вплив саме об’єктивних груп причин: економічних, соціальних, трудових, правових, організаційно-управлінських та організаційно-виробничих. Аналіз і змістовне наповнення кожної з цих груп надасть можливість побачити витоки конфліктів, розглянути їх у взаємозв’язку та взаємозалежності, а також забезпечити оптимальний пошук шляхів їх попередження та конструктивного розв’язання.

Соціально-трудові конфлікти, що виникають у сфері виробництва на рівні певних галузей та регіонів, обумовлюються впливом причин перш за все об’єктивного характеру, серед яких економічні, трудові, правові, соціальні та організаційно-виробничі є найбільш актуальними.

До трудових причин відносяться:

-       недосконалість системи оплати праці;

-       знецінення робочої сили;

-       низькі гарантії зайнятості, тривалі неоплачувані відпустки, загроза звільнення;

-       низький попит на робочу силу;

-       низький рівень трудової, виробничої та виконавчої дисципліни;

-       несприятливий характер праці, висока напруженість та інтенсивність праці;

-       недоліки в організації праці, неритмічність роботи:

-       незручний графік роботи;

-       нерозвиненість робочої “демократії”;

-       відсутність конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин;

-       недостатня економічна та правова компетентність.

До правових причин соціально-трудових конфліктів належать:

-       недосконалість правової бази;

-       неадекватність законодавчих прав і гарантій можливостям їх дотримання;

-       недостатність прийнятих прав і гарантій правових норм;

-       недосконалість змісту колдоговорів та угод;

-       невиконання положень колдоговору;

-       заборгованість з виплат заробітної плати;

-       низька правова грамотність працюючих і керівників.

Економічні причини соціально-трудових конфліктів виникають через відсутність прийнятих суспільством критеріїв справедливого розподілу ресурсів. Блок визначених економічних причин за змістом складається з причин, які зумовлені недосконалістю економічних відносин, невідповідністю наслідків економічних реформ очікуванням людей, а також тінізацією виробничих відносин, що обумовлює порушення принципів соціальної справедливості, наявність економічних зловживань.

До них належать:

-       несправедливий розподіл ресурсів;

-       несправедливий розпродаж акцій підприємства ( не за вимогами фондового ринку, а за інтересами великого капіталу);

-       прагнення до несправедливого присвоєння доходу;

-       прагнення дирекції довести підприємство до банкрутства;

-       перетворення підприємства у предмет розкрадання;

-       непрозорість фінансових відносин;

-       скрутний фінансовий стан підприємства;

-       нерентабельність і безперспективність підприємства.

Соціальні причини, які провокують соціально-трудові конфлікти на виробництві, пов’язані з:

-       низьким рівнем соціального захисту працюючих;

-       низьким життєвим рівнем працюючих, ідентифікацією себе з бідними;

-       фактичною відсутністю пільг і компенсацій при звільненні;

-       низьким рівнем додаткових соціальних гарантій у колдоговорах і регіональних угодах;

-       незабезпеченістю працюючих послугами підприємства: транспортом, вугіллям для опалення житла, допомогою на поховання та ін.

Організаційно-управлінські причини виробничого характеру пов’язані з недоліками організації та управління виробництвом, підприємством. Вони обумовлюють конфліктний характер взаємодії між структурними підрозділами підприємства, між працівниками та керівництвом. До їх складу відносяться:

-       недоліки в організації виробництва (обслуговування робочих місць; добір персоналу);

-       неритмічність роботи підприємства, його підрозділів;

-       незабезпеченість виконання виробничих завдань ресурсами (сировиною, комплектуючими тощо);

-       незабезпеченість умов та охорони праці, ризик втрати життя і здоров’я на виробництві);

-       необґрунтовано високий розрив в оплаті праці керівника і працюючих;

-       зосередження економічної влади в руках дирекції;

-       недосконалий стиль та методи керівництва;

-       невідповідність прав та обов’язків;

-       неузгодженість, нестиковка діяльності різних підрозділів;

-       конкуренція за кращу посаду, за робочі місця;

-       низька інформованість робітників про стан справ на підприємстві;

-       незбалансованість рольової структури (керівник – підлеглий).

Суб’єктивні причини соціально-трудових конфліктів – сукупність особистісних, індивідуально-психологічних або характерологічних внутрішніх чинників, що посилюють вплив об’єктивних умов чи ситуацій або спонукають людей до конфліктної взаємодії, інколи за відсутністю реальних глибоких об’єктивних причин для цього. Вони складаються з двох основних груп: особистісні та соціально-психологічні (рис. 1.2). Перші висвітлюють особистісні характеристики конфліктних відносин:

-       неадаптованість працюючих до ринкових умов, небажання працівників працювати по-новому;

-       страх втратити роботу;

розбіжності в ідентифікації, пов’язані з перевагами індивідуальних і групових інтересів щодо загальних;

До соціально-психологічних причин соціально-трудових конфліктів належать ті, що обумовлені міжособистісною та міжгруповою взаємодією:

-       недостатнє розуміння дирекцією та працівниками інтересів один одного, їх зіткнення;

-       психологічна несумісність між керівником і підлеглими;

-       несприятливий морально-психологічний клімат у трудовому колективі;

-       неоднорідність трудових колективів за психологічними, професійними, інтелектуальними, культурними якостями при міжособистісній і міжгруповій взаємодії;

-       викривлення інформації в процесі міжособистісної та міжгрупової взаємодії;

-       звикання та закріплення неправової орієнтації поведінки;

-       різні підходи до оцінки результатів, відсутність єдиних критеріїв оцінки.

Звичайно, більшість із перелічених причин відбиває як об’єктивний їх характер, так і суб’єктивну сутність, продиктовану внутрішнім станом людини, її неоднозначні психологічні реакції на дію одних і тих самих зовнішніх чинників.

Об’єктивні та суб’єктивні причини соціально-трудових конфліктів, їх взаємозв’язок утворюють комплексну картину для аналізу феномену соціальної конфліктності в трудовій сфері та суспільства в цілому.

Категория: СОЦИОЛОГИЯ | Добавил: nauka-elite (15.01.2009)
Просмотров: 1011 | Рейтинг: 4.0/1 |
Среда, 21.11.2018, 19:52
Приветствую Вас Гость

Категории каталога

СОЦИОЛОГИЯ [7]
ЭКОНОМИКА [0]
ПРАВО [0]
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ [1]
ФИЗИКА, ТЕХНИКА, МАТЕМАТИКА [0]
ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ [0]
СОЦИОЛОГИЯ [0]
ИНФОРМАТИКА [2]
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ [1]
ПОЛИТОЛОГИЯ [0]
ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ [0]

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень

Інститут біології клітини НАН України

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського

Інститут геології і геохімії горючих копалин

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Інститут екології Карпат

Інститут економіки промисловості

Інститут економіко-правових досліджень

Інститут електронної фізики

Інститут електрофізики та радіаційних технологій

Інститут народознавства НАН України

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача

Інститут прикладної математики і механіки

Інститут прикладної фізики

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

Інститут радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова

Інститут регіональних досліджень

Інститут сцинтиляційних матеріалів

Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича

Інститут фізики гірничих процесів

Інститут фізики конденсованих систем

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка

Інститут чорної металургії НАН України

Карадагський природний заповідник

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.Субботіна

Криворізький ботанічний сад НАН України

Кримська лазерна обсерваторія при Головної астрономічної обсерваторії

Кримське відділення Інституту сходознавства ім. О.Ю. Кримського

Кримський філіал Інституту археології

Луганський природний заповідник

Луганський філіал Інституту економіко-правових досліджень

Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника

Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Шевченка

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського

Морський гідрофізичний інститут

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України

Науково-технологiчний комплекс "Інститут монокристалiв"

Нацiональний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"

Одеська філія Інституту біології південних морів

Одеський археологічний музей

Океанологічний центр

Радіоастрономічна обсерваторія «Уран-4» Радіоастрономічного інституту

Радіоастрономічний інститут

Ужгородський НТЦ матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи

Фізико-механічний інститут ім. Г.Карпенка

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача

Статистика